About

And you’re here. There’s a fire in your belly.I love that. I feel it too. I want to help you burn even brighter, beautiful.

But first, let me introduce myself properly. I’m Dyan Heffner.
I’m a writer, coach, speaker, seeker. I guide passion-fuelled women out of fear and uncertainty, and into lives, blogs and businesses they love (and truly desire).

Thanks you!

Must see

Quy tắc phát âm cơ bản trong phần nghe đề thi Toeic

Quy tắc phát âm cơ bản trong phần nghe đề thi Toeic Các bạn có nghĩ rằng để tự luyện toeic listening rất khó không? nhất là trong part 3 và part...
Cách làm bài nghe - Luyện thi Toeic Online

Cách làm bài nghe part 2 đề thi toeic

Cách làm bài nghe part 2 đề thi toeic Hello các bạn. Trong đề thi toeic, có thể nói part 2 là phần mà chúng ta có thể dành nhiều điểm nhất. nếu bạn...
Các bẫy thường gặp trong đề thi Toeic Part 1

Các bẫy thường gặp trong đề thi Toeic Part 1 – P2

Các bẫy thường gặp trong đề thi Toeic Part 1 - P2 1.3. SAI VỀ VỊ TRÍ (GIỚI TỪ). Đây là một cái bẫy thường gặp trong đề thi Toeic part 1 luôn. Bẫy này...
E4T English (Raise Up Your Tomorrow)
Chuyển đến thanh công cụ